Lindrar bördan för lärare tack vare oberoende utbildningsenheter och transparent övervakning av framsteg

Utbildningspersonal står inför den utmanande uppgiften att på lämpligt sätt stödja och främja alla elevernas styrkor och svagheter. Samtidigt innebär heterogeniteten i klassrummen, efterfrågan på integrerat, individuellt stöd, samarbete med föräldrarna och den ökande önskan om online media innebär att undervisningsresurser och material måste vara mer sofistikerade än någonsin tidigare.

Orthograph – För varaktiga framsteg i stavning och språkkunskaper

Ortografen stöder lärarna på ett tillförlitligt sätt med tanke på alla krav som anges ovan. Eleverna uppvisar mätbara, varaktiga framsteg efter en period på bara fyra månader och kan effektivt övervinna sina svårigheter med talförmåga, även i fall med fastställd dyslexi.

Curve
19_Manifested_at_schools_blue
Upprättad i skolor

Mjukvaran optimerar användarens utbud av grundläggande vokabulär på engelska och, om så önskas, på utvalda främmande språk (franska och tyska).

Upprättad i skolor

Beroende på användningsintensiteten kan mjukvaran fungera som en specifik resurs för att ta itu med dyslexi eller ett kompletterande träningsverktyg för alla barn.

Läs mer
Översikt
18_Trust _of_users_blue
Öppenhet och förtroende

Inlärningsbanan är utarbetad i detalj och dokumenterad med hjälp av objektiva åtgärder.

Öppenhet och förtroende

Alla framsteg sparas säkert på våra servrar och kan ses när som helst med hjälp av analysverktyget Coach.

Läs mer
Översikt
7_Goal_solution_blue
Måldriven

Arbetet genomförs självständigt och styrs och anpassas av programvaran.

Måldriven

Inlärningsbeteende och misstag analyseras automatiskt och träningen anpassas utifrån användarens individuella styrkor och svagheter.

Läs mer
Översikt
12_Using_at_school_and_at_home_blue
I skolan eller i hemmet

Lärande mjukvara som anpassar sig till alla inlärningssituationer och kan användas som en integrerad resurs.

I skolan eller i hemmet

I skolan, hemma, på en stationär dator eller surfplatta: träningsenheterna är utformade för att genomföras självständigt eller med stöd av en vuxen.

Läs mer
Översikt
8_Fun_Joy_blue
Motivation och underhållning

Spelbaserad stavningsträning i hanterbara träningsenheter.

Motivation och underhållning

Eleverna motiveras av positiv feedback från den datoranimerade guiden och av det interaktiva belöningssystemet som har ett djurtema.

Läs mer
Översikt
9_Quality_blue
Kvalitet

Inlärningsmjukvara av senaste slag underlättar oöverträffade framsteg.

Kvalitet

Utbildningsenhetens innehåll och struktur motsvarar officiella referensnormer inom språkförvärv.

Läs mer
Översikt

Vi stöder skolor med möjligheten till vidareutbildning.

Om du vill lära dig mer om vår lärande mjukvara, besöker vi dig gärna och svarar på dina frågor. Vi presentera programmet för dig och ditt team under en presentation på 45-minuters och förklara den vetenskapliga grunden för dess effektivitet. Kontakta oss här: Kontakt

Om du redan arbetar med Dybuster Orthograph och vill lära dig några extra tips och tricks, erbjuder vi skolbaserade vidareutbildningar(ca 3 timmar). Kontakta oss här: Kontakt

Skollicenser

Orthograph eller Combo Flex

Årliga licenser

beroende på storleken på din skola
Packshot_Combo