Vetenskaplig Rådgivande Kommitté

Vår multisensoriska inlärningsmjukvara kombinerar de senaste upptäckterna inom utvecklingspsykologi och neurovetenskap med beprövade datorvetenskapliga principer för modellering och analys av inlärning (”student modeling” och ”learning analytics”).
Som sådan utvecklades programmen i samarbete med neuropsykologer, datavetare och pedagogiska proffs och erbjuder ett unikt och individualiserat sätt att stödja hjärnan med viktiga inlärnings- och mognadsprocesser.
Den forskning som genomförs parallellt med Dybuster Calcularis och Dybuster Orthograph – och deras fortsatta vidareutveckling – garanterar inlärning på högsta nivå och bygger på de mest avancerade vetenskapliga resultaten.

grossNEU

Prof. Dr. Markus Gross

ETH Zurich, Institutionen för datavetenskap

Prof. Dr. Gross är chef för institutet för beräkningsvetenskap och laboratoriet för datorgrafik vid Institutionen för datavetenskap vid ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich).
Prof. Gross har bedrivit forskning inom områdena bildgenerering, datorgrafik, bildbehandling, modellering, simulering och dataspelsteknik i över 30 år.
Senast har han fokuserat på användningen av multimediateknik för lindring av inlärningssvårigheter och matematisk modellering av människans inlärningsbeteende.
Han fungerar som Dybusters mentor och har plats i rådgivande kommittéer hos ett flertal internationella forskningsinstitut och regionala myndigheter.

jaenckeNEU

Prof. Dr. Lutz Jäncke

University of Zurich, Institutionen för neuropsykologi

Prof. Dr. Jänckes vetenskapliga arbete är främst inriktat på den mänskliga hjärnans funktionella plasticitet, som han utforskar med användning av modern bildteknik (funktionell magnetisk resonansbildning, elektroencefalografi) och transcranial magnetstimulering. Hittills har Prof. Jäncke publicerat över 150 originalverk i vetenskapliga publikationer och har fått sina arbeten listade i databasen Essential Science Indicators. Han är för närvarande bland de 1% mest citerade akademikerna i världen. Utöver sina ursprungliga vetenskapliga verk har han publicerat mer än 150 kapitel och flera böcker.

asterNEU

Prof. Dr. Michael von Aster

DRK-Kliniken (tyska Röda korset kliniker) Berlin | Children's Hospital Zurich, Neuropsykologiska institutionen och Barn- och ungdomspsykiatri

Prof. Dr. von Asters forskningsintressen ligger i klinisk neuropsykologi, utveckling av neurokognitiva komponenter i förhållande till akademiska förmågor och diagnostiska instrument för diagnos av inlärningssvårigheter. Prof. von Aster är en av de mest kända och mest respekterade forskarna inom dyscalculia i den tysktalande världen. Hans senaste forskning lyckades upprätta kortikala förändringar hos barn med dyskalkyli på grundval av datorbaserad träning. Prof. Dr. von Aster är också författare till dyskalkyli diagnos testet "Zareki".

meyerNEU

Prof. Dr. Martin Meyer

University of Zurich, Institutionen för neuropsykologi

Prof. Dr. Martin Meyer är professor vid INAPIC, the International Normal Aging and Plasticity Imaging Center. Hans forskningsintressen ligger bland annat i frågan om hur och varför den mänskliga hjärnan skapade talförmågan under utvecklingen, hur ett eller flera språk utvecklas i människans hjärna, vilket gör att hjärnan kan behärska språkets komplexitet och hur den åldrande hjärnan klarar av språkkunskaper. År 2010 tilldelades han det gemensamma UBS och University of Zurich priset för sin doktorsavhandling om funktionell och strukturell hemisfärens asymmetri i relation till talfunktioner. Dr Meyer har varit gästprofessor vid Psykologinstitutet vid University of Klagenfurt sedan 2009.

D_Severin_Klingler

Dr. Severin Klingler

Post-Doc Department of Computer Science, ETH Zürich

TKJ_Tanja_Käser-Jacob_WEbi

Dr. Tanja Käser-Jacobi

Postdoctoral Researcher, Stanford University